Mehmet Ali KEMAL

DİĞERGAMLIK


Mehmet Ali KEMAL
25 Mart 2016 Cuma 16:57
Bir müslümanın ahlak seviyesini gösteren ölçülerden bir tanesi de diğergâmlık, diğer bir ifade ile empatidir. Kişinin kendisini değil önce din kardeşinin iyiliğini ve mutluluğunu istemesidir. Yani önce ben yerine önce sen diyebilmektir. Bunu ruhen kabul etmek, kalben istemek, dil ile de söylemektir. Bu aynı zamanda kalbin olgunlaşmasının bir göstergesidir.

Diğergamlık; Kendisinin ihtiyacı olduğu halde başkasını kendi nefsine tercih etme duygusudur. Cömertliğin bir üst derecesi, hatta ondan da daha büyük bir davranış ve fazilettir. Diğergamlık bir kimsenin, kendisinin muhtaç olduğu birşeyi başka bir muhtaca vermesi, onu kendine tercih etmesi, başkasını kendinden daha çok düşünmesi demektir.
Bizleri yoktan var eden Yüce Yaratıcımız Müslümanın nasıl bir diğergamlık sergilemesi gerektiğini Efendimiz s.a.v’in örnek hayatı ile bizlere göstermiştir. Nitekim Efendimiz s.a.v. dâimâ kendi nefsinden önce müminleri düşünmüştür. Kendisine ikrâm edilen bir şeyi, önce ashâbına dağıtmış, onları rahat ve huzura kavuşturmadan kendisi de rahat ve huzur bulamamıştır. Bir gün kendisine açlığını gidermesi için takdim edilen bir sütü, bütün ashâb-ı suffe ile paylaşmış, ancak onlar tamamen doyduktan sonra kalan süt ile kendi açlığını bastırmıştır.
Efendimiz s.a.v. kendisi diğergamlığı uyguladığı gibi ümmetini de teşvik etmiştir. Buyurmuştur ki, “Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Kim bir kardeşinin ihtiyacını karşılarsa, Allah da onun ihtiyacını karşılar. Kim bir Müslümanın herhangi bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyâmet gününde onun ayıplarını örter.”(Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58)
Efendimiz s.a.v. müslümanı tarif ederken Sadece kendini düşünen, diğer insanlara karşı duygusuz davranan, kardeşlerinin sıkıntılı hallerini görmezden gelen biri olamaz buyurmuştur. Zira Allah Rasûlü s.a.v. : ona ikram edilen bir salkım üzümü, alt tarafından yemeğe başlar. Bunu gören bir sahabi; Ey Allah’ın Rasulu niye böyle yapıyorsunuz deyince, Efendimiz s.a.v. şöyle buyurmuştur. ‘Üzüm salkımının üst tarafı hem daha sert hem de daha lezizdir ama olur ki bir kardeşim gelir diye ben alt tarafından yiyorum. Kardeşimi kendi nefsime tercih ediyorum’ der.

Yine bu konu ile ilgili farklı bir örnek vermek gerekirse, Ebu Hüreyre'den gelen bir rivâyete göre: "Bir gün Hz. Peygamber s.a.v. ‘in huzuruna bir adam geldi ve açlıktan takatinin kesildiğini söyledi. Rasûlullah s.a.v. hanımlarına bu adama bir şeyler vermeleri için haber gönderdi. Hanımları evlerinde sudan başka bir yiyecek bulunmadığını söyleyince Rasûl-i Ekrem s.a.v :

"-Bu gece bu adamı kim misafir edecek?" dedi. Bunun üzerine Ensâr'dan biri: (Ebu Talha olduğu rivâyet edilmektedir)

-Ya Rasûlallah, ben misafir ederim, dedi. Onu evine götürdü. Evde hanımına yiyecek birşey bulunup bulunmadığını sordu. Karısı da yalnız çocukların yiyeceği kadar birşey bulunduğunu söyledi. O da:

"-Öyleyse onları bir şeyle avut, sofraya gelmek isterlerse uyut. Misafirimiz eve gelince lambayı söndür, ona kendimizi de yiyormuş gibi gösterelim," dedi. Sofraya oturdular. Misafir karnını doyurdu. Kendileri karanlıkta yiyormuş gibi davrandılar ve aç yattılar. Sabah olunca ev sahibi Peygamberimiz (s.a.s.)'in yanına gitti. Rasûlullah ona:

"Bu gece misafirinize karşı yaptığınız davranıştan Allah razı oldu. " buyurdu. Allahu Teâlâ da onlar hakkında şu âyet-i kerimeyi indirdi. (Riyâzü's-Salihîn, I, 586-587) "Muhâcirlerden önce, Medine'yi yurt ve iman evi edinenler, kendilerine hicret edip gelenlere saygı beslerler. Onlara verilen şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar. Kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile, başkalarını kendi öz canlarına tercih ederler. " (el-Haşr, 59/9).

Bütün bu örnekler bize gösteriyor ki, Müslüman kardeşini kendi nefsine tercih etmelidir. Eğer bunu yaparsa bilsin ki bu davranış onu faziletlendirir. Özellikle şu yaşadığımız zamanda unuttuğumuz davranışlarımızdan biri de diğergamlıktır. Rabbim unuttuğumuz bu sünneti uygulamayı bizlere nasip etsin inşaAllah.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık